Udlejning af bier til bestøvning.

Skal du have bestøvet dine afgrøder tilbyder BeeWell en professionel løsning. Hos BeeWell forvalter vi bifamilierne aktive, det vil sige at tavler med overskuds pollen fjernes fra bistadet.

Som professionelle biavler har vi adgang til et stort antal bifamilier, og kan med vores erfaring placere det nødvendige antal bifamilier, til den rigtige tid og på de rigtige steder for en optimal bestøvning.

Har du brug for bestøvning, skriv eller ring for tilbud.

https://www.beewell.dk/kontakt

Honeybee (Apis mellifera) taking-off from red clover, controlled conditions.