Bibestøvning: Nøglen til Øget Udbytte i Landbruget

Bibestøvning som en del af en strategi for at fremme udbyttet i landbruget bør være lige så almindelig praksis som strategien for skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse eller planlægningen af, hvor og hvor meget gødning der skal spredes på marken. En velplanlagt bestøvningsstrategi kan medføre betydelig merværdi og merindtægt for landbrugets mange blomstrende afgrøder som raps, hestebønner, kløver og lupin.

Til dette er honningbier en effektiv specialist. Honningbien går efter de mest ressourcerige områder for at maksimere indsamlingen af pollen og nektar. Mange blomstrende afgrøder vil derfor være attraktive for honningbier.

Ved at udnytte de mange blomstrende afgrøder kan landmænd og biavlere arbejde sammen om at fremme bestøvningen og samtidig forbedre det økonomiske udbytte for landmand og biavler.

Honningbier udviser blomsterkonstans, hvilket betyder, at de foretrækker at besøge en type blomst. Dermed kan de være mere effektive i fødeindsamlingen, samtidig vil de også bære pollen fra den ene blomst af den samme afgrøde til den anden og derfor være en meget effektive bestøver.

En aftale med en biavler bør derfor være en naturlig del af strategien for et øget udbytte. For en effektiv bestøvning, skal der typisk bruges 1–4 bistader per hektar, afhængig af afgrøden.

Nogle biavlere vil måske stille bier ud gratis, men de forventer alligevel et afkast af deres arbejde i form af honning og er derfor ikke fokuserede på bestøvningen. Ved at samarbejde med en erhvervsbiavler kan man forvente en effektiv bestøvning, da erhvervsbiavlernes fokus er at levere en effektiv bestøvning. De vil naturligvis gerne have en bestøvningskontrakt igen næste år. Prisen per bistade vil typisk ligge imellem 500 kr. og 2.000 kr. alt efter afgrøde og geografi.

Hos BeeWell driver vi professionel bibestøvning. Det betyder, at vi ved selektiv avl udvælger de bidronninger, der er udprægede pollensamlere frem for honningsamlere. Vi forvalter aktivt bistaderne ved at fjerne overskydende pollentavler for derved at stimulere bifamilien til at indsamle mere pollen. Vi bruger unge dronninger, der enten er aflæggere fra sidste efterår eller fra foråret, for at skabe familier, der har et behov for at etablere en levedygtig koloni, der kan overvintre til næste år.

RAPSMARK

Vinterraps

Der var mere end 210.000 ha med vinterraps i 2023 der kunne have fået et øget udbytte med bi bestøvning.

HESTEBØNNE MARK

Og mere end 22.000 hektar med Hestebønner i 2023.

Der er lukket for kommentarer.